โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร อาหารเสริมหมายถึงสารอาหารที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากมื้อของกินหลัก อาจใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางด้านการแพทย์ หรือเพื่อบำรุงสุขภาพตามความเชื่อถือของบางคน ส่วนสารอาหารที่มักถูกเอามาทำเป็นอาหารเสริม ดังเช่น วิตามิน แร่ กรดอะมิโน พืช ผัก สมุนไพรต่างๆเป็นต้นอาหารเสริมถูกสร้างออกมาให้สามารถรับประทานได้ในนานาประการแบบ โรงงาน ผลิตอาหาร อีกทั้งแบบเม็ด แบบแคปซูล แบบผง หรือแบบน้ำ โดยอาหารเสริมอาจเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการรักษาทางด้านการแพทย์ ที่คนเจ็บจะต้องรับประทานภายใต้การดูแลจากหมอเพียงแค่นั้น หรืออาจถูกวางจำหน่ายตามร้านขายยา ซึ่งผู้บริโภคควรรับประทานตามคำแนะนำของเภสัชกรแล้วก็ข้อบ่งชี้ที่เจาะจงบนฉลากอย่างเคร่งครัด

7 ข้อควรทราบเกี่ยวกับกระบวนการทำโรงงานผลิตอาหาร มาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP

1.Good Manufacturing Practice หรือ GMP

คืออาจแปลอย่างตรงตัวก็จะซึ่งก็คือแนวทางการผลิตที่ดี การปฏิบัติที่ดีสำหรับในการผลิตของกิน เป็นระบบรับรองคุณภาพที่มีการปฏิบัติสำหรับเพื่อการผลิตของกิน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยแล้วก็มั่นอกมั่นใจต่อการบริโภค มาตรฐาน GMP ได้รับการยืนยันจากทั่วทั้งโลก GMP มีความน่าวางใจสูงมากมายเนื่องจากได้รับการยืนยันจากทั้งโลกแล้วว่ามีมาตรฐานที่ดีในเรื่องการควบคุมกระบวนการผลิตของกิน มีการพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั้งโลกว่า GMP ทำให้อาหารจากแนวทางการผลิตมีความปลอดภัย ปลอดภัยต่อผู้ใช้

2.แนวทางของ GMP

จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนผลิตและทําให้สามารถผลิตอาหารได้โดยสวัสดิภาพ โดยย้ำการ คุ้มครองป้องกันและก็ขจัดความเสี่ยงที่บางครั้งก็อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ เป็นโทษ หรือกำเนิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการสร้าง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ แล้วก็การขนส่งจนกระทั่งผู้บริโภค

3.มาตรฐาน GMP แบ่งออกเป็น 2 จำพวก ดังนี้

1.GMP ถูกหลักอนามัยทั่วๆไป (General GMP) สำหรับของกินทุกประเภท
2.GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) สำหรับเน้นเรื่องการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสินค้าของกินโดยเฉพาะ

4.GMP ถูกหลักอนามัยทั่วไป (General GMP) เป็นหลักหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับของกินทุกประเภท มี 6 ข้อกําทีดด้วยกัน เป็นต้นว่า

1.สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

2.วัสดุเครื่องจักรและก็เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับในการผลิต

3.การควบคุมแนวทางการผลิต

4.การสุขาภิบาล

5.การบํารุงรักษาและก็การทําความสะอาด

6.บุคลากรและก็ความถูกอนามัยในแต่ละข้อกําทีดมีจุดหมายหลักเพื่อให้ผู้สร้างมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน อันตราย ทั้งทางด้านจุลชีวันเคมีรวมทั้งกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อม ตัวตึก เครื่องจักร เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้

5.กฎระเบียบ General GMP จะประกอบด้วย

1.ด้านสถานประกอบการ จะต้องสะอาดรวมทั้งตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้อาหารแปดเปื้อนสถานประกอบการที่ใช้ดำเนินขั้นตอนการผลิตควรจะมีขนาดสมควร ดีไซน์แล้วก็ก่อสร้างให้รองรับกับการซ่อมและก็การดูแลรักษาความสะอาด สะดวกต่อการกระทำงาน ส่วนพื้นที่ด้านในโรงผลิตจะต้องแยกรอบๆผลิตของกินออกเป็นสัดส่วน ทั้งจำเป็นต้องระบายอากาศได้อย่างเหมาะควร

2.ด้านเครื่องจักรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ ต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัยไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรงและก็มีการชำระล้างอย่างเหมาะควร ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต นอกเหนือจากนั้นจะต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และมีการปกป้องฝุ่นผงรวมถึงสิ่งสกปรกด้วย

3.ด้านกระบวนการผลิต มีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะ การผลิต การเก็บรักษา การลำเลียง แล้วก็ขนส่งสินค้าอาหาร

4.ด้านการสุขาภิบาล จำเป็นต้องควบคุมสาธารณูปโภครวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกด้านเขตสุขาภิบาลเพื่อความสบายสำหรับการดำเนินการ ดังเช่น อ่างล้างมือ ส้วม ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การคุ้มครองสัตว์และก็แมลง เป็นต้น

5.ด้านการบำรุงรักษารวมทั้งวิธีการทำความสะอาด เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างแม่นยำด้านความสะอาดแล้วก็เพื่อปกป้องสิ่งสกปรกรวมถึงสารอันตรายแปดเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ของกิน ทางโรงงานควรจะมีแนวทางการทำความสะอาด ดูแลและก็รักษาวัสดุ เครื่องจักร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ว่าจะหลังหรือก่อนการผลิต

6.ด้านบุคลากร จำเป็นต้องสวมอาภรณ์ที่สะอาดและเหมาะต่อการกระทำงาน ควรจะมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย และไม่เป็นโรคผิวหนังที่สะอิดสะเอียนหรือโรคเรื้อน

6.GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP)

เป็นหลักเกณฑ์ที่เสริมเติมจาก GMP ทั่วๆไป เน้นย้ำในเรื่องการเสี่ยงและก็ความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ของกินโดยยิ่งไปกว่านั้น อาทิเช่น ข้อกําทีด GMP สำหรับน้ำบริโภค หรือข้อกําทีด GMP สำหรับนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ เป็นต้น

7.การบังคับใช้ GMP

ที่ทำการภาควิชากรรมอาหารแล้วก็ยาของไทยนำเอาหลักเกณฑ์มาตรฐาน GMP มาบังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543ผู้ประกอบธุรกิจของกินก็เลยจะต้องเล่าเรียนกฎระเบียบโดยละเอียดเพื่อการสร้างที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอาหารประสิทธิภาพที่อยู่บนรากฐานกฎข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งมาตรฐาน GMP ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องกรรมวิธีผลิต อุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับในการผลิต และการรักษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2544

4 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตของกิน

เริ่มจากยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต ยื่นขอตั้งโรงงานผลิตของกิน รับใบอนญาตการผลิต และก็ ยื่นขออนุญาตเลขสารบบของกินของสินค้า คือ 4 ขั้นตอน ที่บังคับใช้กับสถานที่ผลิตของกิน ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้า 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตามพ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตแล้วก็เก็บของกิน โดยสามารถยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-submisson) กรณีไม่สบายปฏิบัติงานออนไลน์ก็สามารถขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตแล้วก็เก็บของกินโดยการกรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดคำร้องขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตแล้วก็เก็บของกิน) ติดต่อข้าราชการเพื่อยื่นคำขอและก็เอกสารหลักฐานประกอบการใคร่ครวญ ณ ศูนย์บริการสินค้าสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อย. กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดนั้นๆ

2.ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตของกินหลังจากได้ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตแล้วก็ผ่านการตรวจประเมินสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ประกอบการจำต้องดำเนินงานขอตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยจัดแจงเอกสารสำคัญดังนี้

1.คำร้องขออนุญาตตั้งโรงงานตามแบบ อ1. ปริมาณ 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนการขาย จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)

5.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปริมาณ 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท )

6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ดำเนินกิจการมิได้มายื่นเอง)

7.แบบแปลนแผนผังที่ถูกตามมายี่ห้อส่วน ปริมาณ 1 ชุด (กรณีสถานที่ผลิตอยู่ชนบทจะใช้ 2 ชุด)

8.แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานรวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในบริการใกล้เคียง

9.แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณที่ดินของโรงงาน รวมถึงระบบกําจัดนํ้าเสียและบ่อบาดาล (ถ้ามี)

10.เอกสารสามารถยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท กรณีไม่สะดวกยื่นออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานต่างๆพอดี ศูนย์บริการสินค้าสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อย. และสำนักงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด (กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัด) เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะออกใบรับคำขอ และก็ปฏิบัติการตรวจดู เพื่อพิเคราะห์ว่าจะอนุญาตตั้งขึ้นโรงงานไหม แต่ว่าถ้าเอกสารไม่ครบบริบรูณ์ ผู้ประกอบกิจการจึงควรยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ

3.รับใบอนุมัติการสร้างเจ้าหน้าที่กระจ่างผลการใคร่ครวญ

ถ้าหากได้รับอนุญาต จะชำระค่าธรรมเนียม 3,000 / 5,000 / 7,000 / 8,000 / 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงม้าของเครื่องจักร หรือคนงาน) เอกสารสิทธิ์ผลิตของกิน ใช้ได้จนกระทั่งวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่ 3 นับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

4.ยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เลขสารบบของกินของสินค้า

จะหมายความว่าเลข 13 หลักในกรอบสัญลักษณ์ อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ของกิน ซึ่งจะเป็นรหัสของเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตแล้วก็สินค้า ที่ระบุขึ้นเพื่อง่ายสำหรับการตรวจสอบถอยกลับกรณีเกิดปัญหา เมื่อผู้ประกอบการจะได้รับใบอนุมัติผลิตของกินแล้ว จะต้องมีการยื่นขอเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ก่อน ก็เลยจะเริ่มผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ตามพ.ร.บ.อาหาร พุทธศักราช2522 ได้มีการแบ่งของกินเป็น 4 กลุ่มตามระดับการเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่

1.อาหารควบคุมเฉพาะ

2.อาหารที่กําทีดคุณภาพหรือมาตรฐาน

3.อาหารที่ควรจะมีฉลาก และ

4.ของกินทั่วไป

ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองจัดอยู่ในจำพวกของกินกรุ๊ปใดถ้าหากผู้ประกอบธุรกิจผลิตของกินที่อยู่ใน 3 กรุ๊ปแรก ต้องมีการยื่นขอเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ โดยของกินควบคุมเฉพาะ (ยื่นแบบ อำเภอ17) ของกินที่กําทีดประสิทธิภาพหรือมาตรฐาน (ยื่นแบบ สบ.3 หรือ สบ.5) และของกินที่ควรจะมีฉลาก (ยื่นแบบ สบ.3 หรือ สบ.5)

แม้กระนั้นถ้าผู้ประกอบการผลิตอาหารทั่วๆไปในกลุ่มที่ 4 สามารถดําเนินการสร้างได้โดยทันทีโดยไม่ต้องยื่นขอเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารมิได้เกิดเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ผู้พึงพอใจลงทุนทำธุรกิจผลิตอาหาร เรียนรู้ขั้นตอนรวมทั้งจัดการตามนี้ ถ้าหากมีข้อสงสัยติดต่อมาและสอบถามข้าราชการที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่บ้านนอก ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

fashionscute

Recommended Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *