Fahions

ความหมายของคำว่า “แฟชั่น”

” แฟชั่น ” เป็นคำที่ไม่มีใครไม่ทราบจักและไม่เคยพูด แต่ถ้าว่าแล้วจะมีสักกี่คนที่รู้เรื่องความหมายในคำที่พูดนั้น หรือแค่เพียงวัสดุอุปกรณ์มองเห็นเครื่องแต่งตัวออกมาในรูปแบบใหม่ๆก็เรียกกันว่า ” แฟชั่น ” เป็นคำเคยปาก แต่ถ้าหากจะให้อธิบายความหมายละก็อาจจะบอกไม่ถูก

คำว่า “แฟชั่น (Fashion)” อาจมีความหมายเพียงแค่ เสื้อผ้า ในความเข้าใจทั่วไป

แฟชั่นหมายถึงการยอมรับ เพื่อประพฤติตาม บริโภคตาม อะไรที่เป็นแฟชั่น ควรจะมีกระแสนำ รวมทั้งนำไปในแนวทางที่จะจำต้องทำให้ผู้คนสารภาพ แล้วก็บริโภคท้ายที่สุด แฟชั่น ผูกพันกับ วิถีชีวิต (Lifestyle) ของมนุษย์ทุกระดับ ทั่วทั้งโลก นับตั้งแต่ อดีต ปัจจุบันนี้ และอนาคต

แฟชั่น ครอบคลุม “ปัจจัยสี่” ของการใช้ชีวิต สินค้า และการให้บริการด้านแฟชั่น จึง เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ ผู้คนทั้งโลก

ตีกรอบให้แคบเข้า เน้นมาที่ 1 ในปัจจัยสี่ คือ “เสื้อผ้า หรือ อาภรณ์”

คนเรา จำเป็นต้องแต่งกาย (Dress up) ด้วย อาภรณ์ (Costume) ซึ่งมี 4 ส่วนประกอบหลักหมายถึงทรงผม/แต่งหน้าทาปาก (Hairstyle & Make up) เสื้อผ้า (Clothes)(ชั้นใน/ชั้นนอก) รองเท้า/กระเป๋าสำหรับถือ (Shoes & Bags) และก็เครื่องประดับ (Accessories)

ด้วยเหตุนี้ จาก 4 ส่วนประกอบหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะมองเห็นได้ว่า ถ้าหากพวกเราจะดำรงชีพเกี่ยวกับแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ หรือผู้ให้บริการ จำเป็นจะต้องมองเห็นภาพรวมที่สัมพันธ์กันอย่างดีของ องค์ประกอบทั้งยัง 4

การดำรงชีพด้านแฟชั่นจึงมีความมากมายหลากหลายมากกว่าแค่กระบวนการทำเสื้อผ้าอย่างที่เข้าใจกัน

10 อันดับรองเท้าผ้าใบ NIKE

10 อันดับรองเท้าผ้าใบ NIKE 2019 รุ่นใหม่ ที่น่าซื้อมากท …

9 ทรงผมชาย

9 ทรงผมชาย เท่ๆ 2021 เสริมบุคลิกหล่อ ตัดแล้วสาวเหลียว! …